Saopštenje povodom objavljenih rezultata vrednovanja programa kandidata za izbor Tužioca za ratne zločine

30. jun 2016.

Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost povodom rezultata ocenjivanja programa kandidata za izbor Tužioca za ratne zločine Komisije za sastavljanje i vrednovanje pisanog testa i vrednovanje programa organizacije i unapređenja rada javnog tužilaštva (u daljem tekstu: Komisija). Posle predstavljanja programa kandidata (10. juna 2016.
Stručne analize pravnih akata u oblasti ljudskih prava

23. jun 2016.

Zaštitnik građana će u toku 2015. i 2016. godine sprovoditi projekat čija je svrha da doprinese unapređenom zakonodavnom okviru za zaštitu ljudskih prava u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije.
"Saradnja i dobro upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu i zemaljama Centralne Evrope"

22. jun 2016.

U organizaciji Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA), uz podršku Centralno-evropske inicijative (CEI), u Skoplju je 20. i 21. juna 2016. godine održan međunarodni seminar pod nazivom „Saradnja i dobro upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu i državama Centralne Evrope”, na kome je učestvovao i Beogradski centar za ljudska prava.
Vodič o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji

10. jun 2016.

Vodič o ljudskim pravima i biznisu u Srbiji sadrži informacije o potencijalnim i aktuelnim uticajima kompanija na ljudska prava u Srbiji. Cilj je da Vodič kompanijama pomogne da poštuju ljudska prava i da svojim poslovanjem i poslovanjem njihovih dobavljača i poslovnih partnera doprinesu razvoju. Više na: http://hrbcountryguide.
Uloga Ustavnog suda Srbije u procesu demokratske tranzicije i konsolidacije

3. jun 2016.

Beogradski centar za ljudska prva organizovao je 2. juna 2016. godine u Kući ljudskih prava okrugli sto na kome su predstavnici stručne javnosti razgovarali o zaključcima studije o ulozi Ustavnog suda Srbije u procesu demokratske tranzicije. Zaključke su predstavili autori, saradnici Beogradskog centra za ljudska prava, prof.
“Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”

1. jun 2016.

Beogradski centar za ljudska prava je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i uz podršku UNHCR, organizovao u Beogradu 30. maja 2016. godine seminar “Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”.


Podsticanje ukljucivanja Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica romske zajednice   Zaštita ljudskih prava pred srbijanskim sudovima